Giày Nike Jordan 4 Retro Kaws

2,650,000₫
Kích thước:
 Giày Nike Jordan 4 Retro Kaws
 Giày Nike Jordan 4 Retro Kaws
 Giày Nike Jordan 4 Retro Kaws
 Giày Nike Jordan 4 Retro Kaws
 Giày Nike Jordan 4 Retro Kaws
 Giày Nike Jordan 4 Retro Kaws
 Giày Nike Jordan 4 Retro Kaws