Giày Nike Jordan 1 Retro High Fragment Design x Travis Scott

3,950,000₫
Kích thước:
 Giày Nike Jordan 1 Retro High Fragment Design x Travis Scott
 Giày Nike Jordan 1 Retro High Fragment Design x Travis Scott
 Giày Nike Jordan 1 Retro High Fragment Design x Travis Scott
 Giày Nike Jordan 1 Retro High Fragment Design x Travis Scott
 Giày Nike Jordan 1 Retro High Fragment Design x Travis Scott
 Giày Nike Jordan 1 Retro High Fragment Design x Travis Scott
 Giày Nike Jordan 1 Retro High Fragment Design x Travis Scott